Milí tvorcovia a priaznivci detskej tvorby,

často sa hovorí o tom, že dieťa je prázdny nepopísaný list, na ktorý vďaka výchove, vzdelaniu a možno aj kontaktu s umením vpisujeme vedomosti, dobro a krásu. Sme ľuďmi 21. storočia. Tušíme, že ideálna predstava nedotknutého papiera trochu pokrivkáva, ak vezmeme do úvahy spoločenské dianie, odcudzenosť v rodinách či iné hmatateľné lapsusy civilizácie. Vpisujú sa do hárkov detských sŕdc a myslí viac, než si naivne predstavujeme. Každé dieťa je originál. Inak spracúva mimovoľné vnemy, inak sa vyrovnáva so situáciami, inak prijíma podnety, ktoré mu s najlepším úmyslom servíruje rodič či učiteľ. Stretnutia s umením bývajú všelijaké – plné nadšeného prijatia, ale aj znudeného odmietania. Napriek tomu je nevyhnutné, aby prebiehali. Aby sme deti neochudobnili o možnosť vidieť, čítať, cítiť, či počuť niečo, čo presahuje horizont všednodennej skúsenosti. Je potrebné, aby dieťa neprišlo o šancu obohacujúceho umeleckého zážitku.

Rozhlasová dramatická tvorba si je vedomá svojich výziev: musí držať krok so svojím malým a mladým poslucháčom. Nesmie zaostať pri hľadaní toho správneho jazyka. Nemala by sa uspokojiť s rutinérskymi postupmi, lebo čo platilo pre deti z Generácie X alebo mileniálov, nemusí platiť pre malých individualistov ponorených do technológií z Generácie Alfa. Čím majú vyššiu digitálnu gramotnosť, tým je kratší čas, na ktorý dokážu udržať svoju pozornosť. Dramatické umenie pre deti a mládež v rozhlase má mnohé benefity: pracuje s technológiami a môže tvorivo využívať ich najlepšie stránky. Podporuje fantáziu, učí ľudskosti a jeho malým a mladým poslucháčom ani nemusí zísť na um, že sa pri počúvaní rozhlasovej hry práve deje niečo veľké. Ak všetko vyjde, ako má, rozhlasové príbehy si nájdu správnych adresátov. Dieťa prijme zaujímavý myšlienkový obsah a neopakovateľná interakcia medzi tvorcom a poslucháčom položí základ možným budúcim stretnutiam s dramatickým obsahom v rozhlasovom médiu. Tí, ktorí tvoria pre detského poslucháča, majú na pamäti všetky úskalia svojej práce. Potrebu citlivosti, empatie a tvorivosti v najrýdzejšej podobe. Zaslúžia si zažiť uznanie za výsledky svojho úsilia. Medzinárodný festival rozhlasovej tvorby pre deti a mládež PRIX EX AEQUO, ktorý organizuje RTVS v spolupráci s Európskou vysielacou úniou (EBU), je tou správnou platformou. Veríme, že aj jeho aktuálny ročník bude dobrou správou o stave rozhlasovej dramatickej tvorby pre malého a mladého poslucháča.

Ľuboš Černák
Predseda festivalového výboru
Riaditeľ Sekcie rozhlasových programových služieb RTVS


Milí tvorcovia a priaznivci detskej tvorby,

opäť máme príležitosť prezentovať a porovnať to najlepšie, čo prestížne rozhlasové inštitúcie vyprodukovali v rámci dramatickej tvorby pre malých a mladých poslucháčov. Súťažné tituly Medzinárodného festivalu rozhlasových hier pre deti a mládež Prix ex aequo sú tradične dramaturgicky rozmanité. Každý, kto navštívi jeho 14. ročník, má šancu pookriať pri úrovni kreativity jednotlivých diel.

Festival predstavuje trendy v rozhlasovej dráme s orientáciou na špecifické vnímavé mladé poslucháčske publikum. Všetko, čo počas neho zaznie, inšpiruje, motivuje a pretvára myšlienkový kontext poslucháča nebadaným, a predsa významným spôsobom. Do hlavnej úlohy sa dostáva príbeh.

Umenie súvisí so životmi detí a mladých v dnešnej spoločnosti. Hrdinovia dramatických diel zápasia s rovnakými problémami, ako ich malí a mladí poslucháči. Rozdiel je iba v spôsobe rozprávania: od rozprávky cez realistické rozprávanie k omračujúcej metafore; záleží od tvorcu. V hlavnej úlohe je rozprávanie príbehu rozhlasovými prostriedkami, ktoré pomáha hľadieť na svet očami detí a nachádzať netušené poznania.

Nášmu festivalu ide o to, aby rozhlasová tvorba pre deti a mládež našla primeranú odozvu v globálnom kultúrnom prostredí. Rozhlas a televízia Slovenska považuje dramatickú tvorbu pre deti a mládež za citlivý ukazovateľ najjemnejších posunov v detskom i dospelom svete. Verím, že festival Prix Ex Aequo bude dôstojnou platformou pre široké spektrum tvorivých prístupov v tejto oblasti.

Michal Dzurjanin,
Programový manažér