Dokumenty na stiahnutie

Máte záujem zúčastniť sa festivalu ako delegát / pozorovateľ? Vyplňte priložený účastnícky / ubytovací formulár a zašlite ho na uvedené adresy. Termín uzávierky je 10. október 2022.

Accommodation Reservation Form - AC Hotel by Marriott

Accommodation Reservation Form - Hotel Tatra

Štatút Prix Ex Aequo 2022

Členovia poroty 1996 – 2022