2022

Bulletin Prix Ex Aequo 2022 (PDF, 5,8MB)
Medzinárodná porota PEA 2022 (PDF, 32kB)
Zoznam príspevkov PEA 2022 (PDF, 42kB)

2020

Zmeny v organizácii festivalu (PDF, 52kB)
Porota Prix Ex Aequo 2020 (PDF, 39kB)
Zoznam súťažných programov (PDF, 40kB)

2018

Bulletin Prix Ex Aequo 2018 (PDF, 3,3MB)

2016

Bulletin Prix Ex Aequo 2016 (PDF, 1,9MB)

2014

Bulletin Prix Ex Aequo 2014 (PDF, 1,4MB)