dzurjanin

13. ročník medzinárodného festivalu rozhlasových hier pre deti a mládež Prix Ex Aequo je nepochybne podujatím, ktoré ťaží z pozitívneho prístupu k ušľachtilej téme. Ohuruje silou stále nových príspevkov k základnému étosu dôležitosti tvorby pre najmladšieho poslucháča. Takáto tvorba má svoje špecifiká: nesmie zneisťovať, musí obohacovať, mala by hovoriť jazykom zrozumiteľným svojmu príjemcovi. Ak je adresát našich programov krehký, citlivý, vnímavý a vnútorne rozorvaný pod vplyvom rýchlo sa meniacej reality, musíme mu darovať zážitok zodpovedajúci jeho mentálnemu nastaveniu. Ak podprahovo odmieta umelecké slovo a sile umenia dostatočne nedôveruje, je na tvorcoch, aby našli presvedčivé prostriedky na korekciu jeho názoru. Iba tak totiž môže vstúpiť do zázraku: objaviť príbeh, zažiť katarziu, tešiť sa z vyjadrovacích prostriedkov rozhlasového tvaru.; ako po prvý raz, tak aj pri každom ďalšom stretnutí s umeleckým rozhlasovým dielom. Vychovať z niekoho verného rozhlasového poslucháča je veľká výzva a zároveň obrovské privilégium. Dramatická tvorba pre deti a mládež sú jej účinným nástrojom a tvorcovia si uvedomujú zverenú zodpovednosť.

Nech by sa v jednotlivých súťažiacich krajinách akokoľvek menilo inštitucionálne zázemie rozhlasovej tvorby pre najmladšieho poslucháča, konštantou zostáva fakt, že festival Prix Ex Aequo je garantom umeleckej kvality i morálneho posolstva programov pre deti a mládež. Festival Prix Ex Aequo mapuje pestrosť rozhlasovej dramatickej tvorby pre deti a mládež – ponúka jej napínavú, apelatívnu, zábavnú, magickú, hravú i nenásilne učiacu formu.

Prix Ex Aequo zachytáva trendy a uvažuje o možných scenároch vývoja. Je pre mňa cťou, že sa festival koná na pôde Slovenského rozhlasu. Váhou jeho autority zabezpečíme, aby aktuálny ročník našiel primeranú odozvu v našom kultúrnom prostredí. Tvorba pre deti a mládež má zelenú v jeho prioritách. Nielen pre silu umenia a pevnosť jej posolstiev; ale aj pre rozmer investície do našej spoločnej budúcnosti. Rozhlasová dramatická tvorba pre deti a mládež má potenciál zachytiť a tvorivo spracovať všetky nuansy spoločenského vývoja. Festival Prix Ex Aequo je galériou mnohorakých spôsobov takejto reflexie. Aj v tom spočíva jeho hodnota a univerzálnosť.

Michal Dzurjanin, riaditeľ Sekcie rozhlasových programových služieb RTVS