dzurjanin250.jpgUmenie má zvláštnu silu a podmanivosť, je krehké a zároveň pevné v posolstvách; obzvlášť to, určené deťom. Práve jemu prináleží intenzívna podpora, lebo zasieva semienka dobra ako nespochybniteľnú investíciu do našej spoločnej budúcnosti.

Svet je premenlivý: nemenia sa len médiá, technológie a komunikačné platformy, ale často aj atmosféra v spoločnosti a rodine. Rozhlasová dramatická tvorba pre deti a mládež musí tieto jemné posuny zachytiť a tvorivo spracovať. Musí byť pripravená na radostné vrstvy, ale aj na clivejšie, či rovno temné tóny reality.

Dôkazom, že vznikajú stále nové pokusy uchopiť ju a dať jej príťažlivý šat, je aj festival Prix Ex Aequo. Jeho 12. ročník môžeme so značnou mierou zveličenia opísať ako analógiu so vstupom do tínedžerského veku. Definícia tínedžera hovorí o fyzickom, emocionálnom, duchovnom a intelektuálnom dospievaní. Neobchádza potrebu poskytnutia pevného bodu. Len istota hrejivej a bezpečnej základne ho môže previesť vonkajšími i vnútornými búrkami.

Tento ročník prehliadky neponúka istotu rutinérsky vychodených koľají. Signalizuje, že sa všetko mení. V optike tvorcov dominujú nové témy, mení sa plocha umeleckého diela i jeho podoba, všetko je ráznejšie, stručnejšie a údernejšie. Pozorujeme, že sa menia inštitucionálne zázemia rozhlasovej tvorby pre deti a mládež v jednotlivých súťažiacich krajinách. Jej špecifické prostredie mení svoje pravidlá s dynamikou porovnateľnou s dynamikou náladového tínedžera. Čo však rozhodne zmeniť nechceme - a čo v konečnom dôsledku má byť už spomínanou bezpečnou a hrejivou základňou - je fakt, že festival Prix Ex Aequo chce byť garantom umeleckej kvality i étosu programov pre deti a mládež. Také je jeho základné smerovanie, taký signál vysielal doposiaľ a bude aj naďalej.

Ambíciou festivalu Prix Ex Aequo je vziať pod svoje krídla rozhlasovú dramatickú tvorbu pre deti a mládež vo všetkých jej aktuálnych podobách - napínavú, apelatívnu, zábavnú, magickú, hravú i nenásilne učiacu. Prix Ex Aequo reflektuje tendencie a pomenúva možné scenáre vývoja. Som hrdý, že sa festival koná a bude konať na pôde Slovenského rozhlasu. Chceme, aby jeho aktuálny ročník našiel primeranú odozvu v našom kultúrnom prostredí. Tvorba pre deti a mládež si to určite zaslúži.

Michal Dzurjanin, riaditeľ Sekcie rozhlasových programových služieb RTVS