dzurjanin

13. ročník medzinárodného festivalu rozhlasových hier pre deti a mládež Prix Ex Aequo pod vplyvom celosvetovej pandemickej situácie mení formu podujatia. Festival dočasne opúšťa priestory budovy Slovenského rozhlasu v Bratislave a mení sa na podujatie v online podobe. Všetko zostane zachované, len porotcovia nominovaní jednotlivými účastníckymi organizáciami budú svoje návrhy na ocenenia PRIX EX AEQUO za najlepšiu rozhlasovú hru a PRIX EX AEQUO za výnimočný výkon v rozhlasovej hre tlmočiť mailovou formou podľa organizačných pokynov.

13. ročník Prix Ex Aequo kontinuálne pokračuje v tradícii etablovaného podujatia, ktoré ťaží z pozitívneho prístupu všetkých zúčastnených k ušľachtilej téme. Základné východiská rozhlasových tvorcov sa nezmenili: chcú nanovo darovať zážitok zodpovedajúci mentálnemu nastaveniu malého a mladého poslucháča. Ich ambíciou je podporiť záujem o umelecké slovo a sprostredkovať silu umenia. Rozhlasové umenie naďalej umožňuje vstupovať poslucháčom do zázraku. Objaviť príbeh, zažiť katarziu, tešiť sa z vyjadrovacích prostriedkov rozhlasového tvaru. Dramatická tvorba pre deti a mládež zostáva účinným nástrojom a tvorcovia si uvedomujú zverenú zodpovednosť. Festival Prix Ex Aequo zostáva garantom umeleckej kvality i morálneho posolstva programov pre deti a mládež. Festival Prix Ex Aequo bude naďalej mapovať pestrosť rozhlasovej dramatickej tvorby pre deti a mládež a ponúkne jej napínavé, apelatívne, zábavné, magické, hravé i nenásilne učiace formy. Prix Ex Aequo je podujatím, ktoré sa nevzdáva zámeru zachytávať trendy a naznačovať možné scenáre vývoja. Je pre mňa cťou, že účastníci zachovali festivalu priazeň aj v problematickej globálnej situácii. Váhou autority festivalu zabezpečíme, aby aktuálny ročník našiel primeranú odozvu v našom kultúrnom prostredí. Tvorba pre deti a mládež má zelenú v prioritách Rozhlasu a televízie Slovenska. Nielen pre silu umenia a pevnosť jej posolstiev; ale aj pre rozmer investície do našej spoločnej budúcnosti. Rozhlasová dramatická tvorba pre deti a mládež reaguje ako lakmusový papierik na to, čo sa dotýka detského sveta. Festival Prix Ex Aequo je galériou mnohorakých spôsobov takejto tvorby. Aj v tom spočíva jeho hodnota a univerzálnosť.

Michal Dzurjanin, riaditeľ Sekcie rozhlasových programových služieb RTVS


Ceny Prix Ex Aequo 2020:
PRIX EX AEQUO za najlepšiu rozhlasovú hru
PRIX EX AEQUO za výnimočný výkon v rozhlasovej hre

IMG_1204a.jpg IMG_1203a.jpg

Autor: Martina Králová Matlovičová