Prix Ex Aequo je medzinárodný festival, ktorého cieľom je podporovať tvorbu a prezentáciu rozhlasových hier pre deti a mládež, ako aj medzinárodnú výmenu teoretických, technických a odborných skúseností v oblasti rozhlasovej drámy.

Súťaž organizuje Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) v spolupráci s Európskou vysielacou úniou (EBU). Festival po prvý raz otvoril svoje brány rozhlasovým inštitúciám v roku 1996. Odvtedy sa koná ako bienále každé dva roky. V kontexte podujatí EBU je výnimočný svojím zameraním na rozhlasovú tvorbu pre deti a mládež.

Počas dlhoročnej existencie festivalu hodnotili medzinárodné poroty, zložené z expertov na detskú literatúru a dramatickú tvorbu, desiatky rozhlasových produkcií z európskych aj mimoeurópskych krajín, vrátane Kanady, Alžírska, Číny, Indonézie či Vietnamu.

Aj tento rok privíta v poradí už 12.ročník tohto podujatia delegátov a pozorovateľov zo Slovenska i zahraničia. Počas štyroch dní (13.-16.novembra) si budú môcť návštevníci a porotcovia v priestoroch budovy Slovenského rozhlasu v Bratislave vypočuť rozhlasové hry v dvoch súťažných kategóriách:

- rozhlasová rozprávková hra

- rozhlasová hra pre mládež

Zároveň budú mať možnosť odbornej diskusie, vzájomného porovnávania a prípadného využitia/prevzatia tých najkvalitnejších programov členských a pridružených rozhlasových staníc EBU, ktoré tento festival ponúka. Všetky počúvania súťažných hier sú prístupné pre verejnosť. Už tradičným vyvrcholením festivalu je záverečný slávnostný galavečer, spojený s vyhlásením výsledkov a udeľovaním cien. Ceny vo vyššie uvedených kategóriách udeľuje RTVS.

Okrem toho sa na festivale udeľuje cena za najlepšiu rozhlasovú adaptáciu literárneho diela. Toto ocenenie udeľuje od roku 2010 Slovenská sekcia IBBY. Slovenská sekcia IBBY je národnou sekciou Medzinárodnej únie pre detskú knihu (IBBY - International Board on Books for Young People), mimovládnej organizácie UNESCO.

Vaše súťažné príspevky môžete prihlásiť tu . Pred registráciou si, prosím, podrobne prečítajte Štatút festivalu (viď sekcia Dokumenty).


ZOZNAM KRAJÍN A ZÚČASTNENÝCH VYSIELATEĽOV

  Krajina   Vysielateľ
 Bulharsko   BNR - Bulgarian National Radio
 Chorvátsko   HRT - Croatian Radio
 Kuba   ICRT - Cuban Institute of Radio and Television
 Česká republika   CR - Czech Radio
 Čína   CNR - China National Radio
 Fínsko   YLE - Finnish Broadcasting Company
 Nemecko   MDR - Mitteldeutscher Rundfunk
 Maďarsko   MTVA - Hungarian Public Service Media
 Indonézia   RRI - Radio Republik Indonesia
 Taliansko   RAI - Radiotelevisione Italiana
 Litva   LRT - Lithuanian Radio and Television
 Rumunsko   ROR - Romanian Radio Broadcasting Corporation
 Srbsko   RURTV - Public Media Institution RTV Vojvodina
 Slovensko   RTVS - Radio and Television Slovakia
 Slovinsko   RTVSLO - Radio Slovenija
 Švédsko   SR - Swedish Radio
 Ukrajina   PBC - Public Broadcasting Company of Ukraine