AKTUÁLNE ZMENY V ORGANIZÁCII FESTIVALU

Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) si Vás týmto dovoľuje informovať, že nepriaznivá situácia v súvislosti s COVID-19 ovplyvnila aj organizáciu tohtoročného Medzinárodného festivalu rozhlasových hier pre deti a mládež PRIX EX AEQUO 2020. Nepriaznivé podmienky sa prejavili v počte prihlásených súťažných programov, ktorý je nižší ako v uplynulé roky - spolu 21 príspevkov (14 v 1. kategórii / rozhlasová rozprávková hra a 7 v 2. kategórii / rozhlasová hra pre mládež) od 11 vysielateľov z 9 krajín. Navyše opätovné zavedenie bezpečnostných opatrení a cestovných obmedzení neumožňuje osobne prijať delegátov ani členov poroty v priestoroch RTVS v Bratislave.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sme boli v RTVS nútení náležite upraviť tohtoročný Štatút festivalu. Po jeho schválení festivalovým výborom a generálnym riaditeľom RTVS Vám týmto oznamujeme, že:

Festival PRIX EX AEQUO 2020 sa bude konať online, s odposluchmi súťažných hier a následným hlasovaním nominovanými členmi poroty od 10. októbra do 4. novembra 2020 a vyhlásením víťazov 6. novembra 2020.

Vzhľadom na nízky počet prihlásených súťažných programov boli kategórie rozhlasová rozprávková hra a rozhlasová hra pre mládež zlúčené do jednej súťažnej kategórie.

Každá zúčastnená rozhlasová organizácia určí najneskôr do 8. októbra 2020 svojho zástupcu do medzinárodnej poroty v oblasti rozhlasovej dramatickej tvorby.

Medzinárodná porota bude pracovať online od 10. októbra 2020 do 30. októbra 2020 (počúvanie súťažných hier a hlasovanie). Nominovaný člen poroty dostane od organizátora festivalu na svoju mailovú adresu prístupové údaje na FTP server k zvukovým aj textovým materiálom všetkých súťažných príspevkov.

Každý člen poroty zašle do 30. októbra 2020 svoj návrh

- na ocenenie PRIX EX AEQUO za najlepšiu rozhlasovú hru

- na ocenenie PRIX EX AEQUO za výnimočný výkon v rozhlasovej hre

mailom na adresu podľa organizačných pokynov RTVS.

Každý člen poroty má jeden hlas, ktorý odovzdá len jednému prihlásenému programu zo všetkých súťažných príspevkov. Člen poroty nesmie hlasovať za súťažný program vlastnej organizácie. Víťazom súťaže sa stáva príspevok, ktorý získa najviac hlasov.

V prípade rovnosti hlasov rozhodne o konečnom výsledku doplnkové hlasovanie porotcov 4. novembra 2020.

Slávnostné odovzdávanie cien sa tento rok nekoná - výsledky hlasovania medzinárodnej poroty budú vyhlásené 6. novembra 2020 v priamom prenose vo vysielaní RTVS - programovej služby Rádia Devín (do uvedeného dátumu platí informačné embargo). Ceny budú laureátom zaslané do konca novembra 2020.

P O R O T A
 
CHORVÁTSKO
Chorvátsky rozhlas


Petar Vujačić
Režisér, Odbor dramatickej výroby, Chorvátsky rozhlas
ČESKÁ REPUBLIKA
Český rozhlas 


Lenka Veverková
Dramaturgička, Centrum výroby, Český rozhlas
NEMECKO
Mitteldeutscher Rundfunk


Jenny Hauswald
Redaktorka, MDR Studio Bautzen / Serbski rozhłós
NEMECKO
Südwestrundfunk


Uta-Maria Heim
Redaktorka, Odbor dramatickej a fíčrovej výroby, SWR
POĽSKO
Poľský rozhlas 


Marta Rebzda
Vedúca Literárnej sekcie, Polish Radio Theatre
RUMUNSKO
Rumunský rozhlas 


Oana Cristea Grigorescu
Redaktorka, Odbor rozhlasovej dramatickej tvorby, Radio Romania

SRBSKO
Radio Belehrad

Melina Pota Koljevic
Programová redaktorka, Odbor dramatickej výroby, Radio Belehrad
SRBSKO
RTV Vojvodina


Slobodan Govorčin
Redaktor dramatických a fíčrových programov, RTV Vojvodine
SLOVENSKO
Rozhlas a televízia Slovenska


Michaela Materáková
Dramaturgička, Odbor literárno-dramatickej výroby Slovenského rozhlasu
SLOVINSKO
Radio Slovenija


Ana Krauthaker
Režisérka, Odbor dramatickej výroby – program ARS, Radio Slovenija
ŠVÉDSKO
Švédsky rozhlas 


Camilla van der Meer Söderberg
Producentka a režisérka, Odbor dramatickej tvorby pre mládež, Švédsky rozhlas

ZOZNAM SÚŤAŽNÝCH PROGRAMOV
Krajina   

Vysielateľ


Súťažný program

Chorvátsko
HRT – Chorvátsky rozhlas
Gvalup a iné príbehy
Česká republikaCR – Český rozhlas
Komáre sa ženili
Vladana a prasopes III – Robocirkus
Môj brat, moja princezná
Skúškové
Nemecko
MDR – Mitteldeutscher Rundfunk (Halle)
MDR
(Studio Bautzen / Sorbisches Programm)
SWR - Südwestrundfunk
Posledná ovečka
Svet za dverami

O zajkovi a ježkovi
Poľsko
PR – Poľský rozhlas
Posledný list
Rumunsko
ROR – Rumunský rozhlas

ROR – Rumunský rozhlas Temešvár
Kučierka, Bacuľko a Mašlička na maškarnom bále
Preč s komunizmom!
Skryme sa pred koronavírusom
Srbsko
RTS – Radio Belehrad

RTV Vojvodina
Vymyslený príbeh
Nepýtaj sa, ako mi je
Vesmírna uspávanka
Slovensko
RTVS – Rozhlas a televízia Slovenska
Hlavička
Tajomstvo príborníka
Slovinsko
RTVSLO – Radio Slovenija
Báseň, čo uzdraví rybku
Ako vo filme
Švédsko
SR – Švédsky rozhlas Göteborg
SR – Švédsky rozhlas Stockholm
Kville
Bratia Levie Srdce