PRIX EX AEQUO

Prihlasovací formulár

Vyplňte, prosím, prihlášku nižšie. Termín uzávierky pre zaslanie všetkých súťažných materiálov je 7. septembra 2020.

Kategória

Captcha obrázok

Všetky údaje v prihláške sú povinné


Nezabudnite prosím dodať požadovaný materiál:

 • Anotáciu každej súťažnej hry v angličtine spolu s elektronickou verziou celého textu súťažnej hry v originálnom jazyku a v preklade do angličtiny (verzia „page to page“) na e-mailovú adresu:

  E-mail: interrel@rtvs.sk

 • Zvukový súbor (wav) označený : Kód vysielateľa_Číslo kategórie_ Názov príspevku v angličtine (napr. SKRTVS_1_Snow White) nahrať na adresu:

  https://drive.rtvs.sk
  user: festival_pea_data
  password: RTVSpea2020

 • Kontakt:

  Slavomíra KUBIČKOVÁ
  Vedúca Odboru medzinárodnej spolupráce
  ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA
  Mlynská dolina
  845 45 BRATISLAVA
  SLOVENSKÁ REPUBLIKA
  Tel: +421 2 3250 5561, 5562
  E-mail: interrel@rtvs.sk

Viac informácií nájdete v Štatúte, v sekcii Dokumenty.