PRIX EX AEQUO | 2018

Prihlasovací formulár

Vyplňte, prosím, prihlášku nižšie. Termín uzávierky pre zaslanie všetkých súťažných materiálov je 7. septembra 2018.

Kategória

Captcha obrázok

Všetky údaje v prihláške sú povinné


Nezabudnite prosím dodať požadovaný materiál:

 • Súhrn súťažného príspevku v ANGLIČTINE (max. 15 riadkov) zaslať e-mailom.

  E-mail: interrel@rtvs.sk

 • Zvukový súbor (wav) označený : Kód vysielateľa_Číslo kategórie_ Názov príspevku v angličtine (napr. SKRTVS_1_Snow White) nahrať na adresu:

  ftp.rozhlas.sk
  user: prix_ex_aequo
  password: RTVSpea2018

 • Bilingválny text (v elektronickej forme a 30 vytlačených kópií ) zaslať na adresu:

  Slavomíra KUBIČKOVÁ
  Vedúca Odboru medzinárodnej spolupráce
  ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA
  Mlynská dolina
  845 45 BRATISLAVA
  SLOVENSKÁ REPUBLIKA
  Tel: +421 2 3250 5561, 5562
  E-mail: interrel@rtvs.sk

Viac informácií nájdete v Štatúte, v sekcii Dokumenty.