PRIX EX AEQUO | 2018

Program

Prehľad programu PRIX EX AEQUO 2018

12. NOVEMBER 2018 / PONDELOK
15.00 - 17.00 Registrácia
Zasadnutie členov medzinárodných porôt
Tlačové centrum - RTVS, budova Slovenského rozhlasu, Mýtna 1, Bratislava *
13. NOVEMBER 2018 / UTOROK
09.00 - 09.15 Pracovné otvorenie festivalu Komorné štúdio
09.15 - 12.00 Počúvanie hier - I. kategória
Komorné štúdio
12.00 - 14.00 Prestávka
14.00 - 17.00 Počúvanie hier - II. kategóriaKomorné štúdio
19.00 Slávnostné otvorenie festivalu Komorné štúdio
14. NOVEMBER 2018 / STREDA
09.00 - 12.00 Počúvanie hier - I. kategória Komorné štúdio
12.00 - 13.30 Prestávka
13.30 - 17.00 Počúvanie hier - II. kategória Komorné štúdio
15. NOVEMBER 2018 / ŠTVRTOK
9.00 - 11.30 Počúvanie hier - I. kategória Komorné štúdio
11.30 - 13.00 Prestávka
13.00 - 16.00 Počúvanie hier - II. kategória Komorné štúdio

Zasadnutie medzinárodných porôt

16. NOVEMBER 2018 / PIATOK
10.00 Diskusia za okrúhlym stolom k festivalu Tlačové centrum
19.00 Záverečný galavečer spojený
s odovzdávaním cien
Komorné štúdio

* všetky podujatia sa konajú v Rozhlase a televízii Slovenska - RTVS, Budove Slovenského rozhlasu, Mýtna 1, Bratislava

Harmonogram odposluchov PRIX EX AEQUO 2018

1. kategória – ROZHLASOVÁ ROZPRÁVKOVÁ HRA
2. Kategória – ROZHLASOVÁ HRA PRE MLÁDEŽ