PRIX EX AEQUO | 2018

Porota

Stephanie Jamnicky (Chorvátsko)

Stephanie Jamnicky (Chorvátsko)

Medzinárodná porota v 1. kategórii - rozhlasová rozprávková hra

Je rodáčkou z amerického Clevelandu. Od svojich troch rokov žije v chorvátskej metropole Záhreb. V tomto meste absolvovala aj vzdelávanie a ukončila Akadémiu múzických umení (so špecializáciou na divadelnú a rozhlasovú réžiu).Od r. 2003 pôsobí ako režisérka na Oddelení dramatickej tvorby Chorvátskeho rozhlasu. Režírovala viac ako dvesto rozhlasových hier. Okrem toho režírovala krátke dramatické formy a rozhlasové adaptácie detskej poézie. Je držiteľkou cien Grand Prix Marulic a Grand Prix Nova (so spoluautorom Zoranom Sajkom). Od r. 2015-2016 je umeleckou riaditeľkou medzinárodného festivalu rozhlasových hier a dokumentárnych programov Prix Marulić.

Mihaela Liliana Schefer (Taliansko)

Mihaela Liliana Schefer (Taliansko)

Medzinárodná porota v 1. kategórii - rozhlasová rozprávková hra

Programová riaditeľka vRadiotelevisione Italiana (RAI)

Vzdelanie:
1972-Klasické stredoškolské vzdelanie s diplomom, Bukurešť; 1974-1979 - Vyškolená sopranistka na Hudobnom konzervatóriu "Santa Cecilia" v Ríme, kde získala diplom.

Jazykové znalosti:
Angličtina, francúzština, rumunčina a taliančina (slovom a písmom).

Profesionálna kariéra v oblasti medzinárodných vzťahov a medzinárodných projektov , festivalov a marketingu
2001 - súčasnosť: medzinárodný projektový marketing na riaditeľstve rozhlasovej sekcie Radiotelevisione Italiana RAI (RAI Radio) - projektová manažérka pre Mládežnícky orchester Európskej únie EUYO;

Od r. 2001 organizuje konkurzy a výber mladých hudobníkov, ktorí ašpirujú za členov EUYO pod vedením uznávaného dirigenta, majstra Vasilija Petrenka. V tejto funkcii sa ako zástupkyňa talianskej RAI každoročne zúčastňuje výročného Valného zhromaždenia Európskeho spoločenstva v Bruseli, za účasti 28 delegátov projektu EUYO. Zabezpečuje organizáciu a realizáciu televíznych reklám podporujúcich rozhlasové okruhy;

2006 - Mihaela Liliana Schefer má na starosti medzinárodné vzťahy pre riaditeľstvo RAI Radio a pre rozhlasové stanice RAI. Pracovala ako členka medzinárodných rozhlasových porôt, napr. stála členka rozhlasovej poroty URTI (Medzinárodná rozhlasová a televízna únia) pri Radio France, členka poroty na Medzinárodnom festivale hier pre deti a mládež Prix Ex Aequo v Bratislave, porotkyňa pre Cenu Gaudeamus v Bukurešti, Rumunsko, atď. V roku 2015 bola v Turíne prezidentkou URTI. Pre tohtoročný 70. ročník festivalu Prix Italia bola menovaná predsedkyňou poroty v rozhlasovej kategórii Hudba.

V súvislosti s Prix Italia a ďalšími medzinárodnými festivalmi spolupracuje s riaditeľstvom rozhlasovej sekcie RAI (RAI Radio) a dozerá na organizáciu prezentácií rozhlasových programov, nahrávanie relácií atď., aktívne sa zúčastňuje dôležitých podujatí riaditeľstva RAI Radio.

Ján Uličiansky (Slovensko)

Ján Uličiansky (Slovensko)

Medzinárodná porota v 1. kategórii - rozhlasová rozprávková hra

je spisovateľ, dramatik, dramaturg, režisér, kreatívny producent a vysokoškolský pedagóg. Vyštudoval réžiu a dramaturgiu na Bábkarskej katedre Divadelnej fakulty Akadémie múzických umení v Prahe. Pracoval ako režisér v Bábkovom divadle v Košiciach a neskôr dvadsať rokov ako dramaturg, šéfdramaturg a team líder v Slovenskom rozhlase. V súčasnosti pôsobí ako profesor na Divadelnej fakulte VŠMU a kreatívny producent v RTVS. Za svoju tvorbu pre bábkové divadlo, divadlo, rozhlas, televíziu a knihy pre deti získal mnoho ocenení - bol nominovaný na Cenu Hansa Christiana Andersena, je držiteľom Čestnej listiny IBBY, Ceny Trojruža a ceny Literárneho fondu za celoživotné dielo.

Péter Mészáros (Maďarsko)

Péter Mészáros (Maďarsko)

Medzinárodná porota v 2. kategórii - rozhlasová hra pre mládež

filmový režisér, autor

1988-93 štúdium literatúry a estetiky na Filologickej fakulte Univerzity umení a vied
1992-97 štúdium filmovej réžie na Filmovej akadémii v Gruzínsku
2002 ocenenie Zlatá palma na Filmovom festival v Cannes ( After Rain ako najlepší krátky film),
2003- podpis zmluvy so spol. Twentieth Century Fox
2004 film Who's The Cat? vybraný do hlavného programu festivalu Berlinale
2004 reprezentujúc Maďarsko nakrútil krátky film, ktorý bol súčasťou projektu EÚ „Europe square XXL project" (projekt zahŕňajúci filmy z desiatich krajín EÚ, produkovaný spoločnosťou D Nerve Lab Amsterdam)
2004 prednáša na Fakulte filmových a estetických štúdií Univerzity v Pécsi
2006 maďarská televízna premiéra filmu Stammbuch
2006 svetová premiéra hraného filmu Kythera na Medzinárodnom filmovom festivale v Locarne ( nominácia na Zlatého leoparda za najlepší film )
2007 film Kythera získal dve ceny na Maďarskom filmovom festivale (cena za najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe, cena za najlepší strih)
2007 Európska premiéra filmu Stammbuch na filmovom festivale v Ríme
2012 - pracuje ako režisér a autor v maďarskom rozhlasovom divadle, kde zrežíroval množstvo súčasných a klasických maďarských rozhlasových hier (viac ako 30), vrátane svojich vlastných autorských hier. Spolupracuje s mnohými poprednými maďarskými hercami, herečkami a skladateľmi pôsobiacimi na súčasnej hudobnej scéne Maďarska. Jeho diela si získali obrovské množstvo poslucháčov v Maďarsku.
2012- vedie hodiny herectva na Shakespearovej Akadémii divadelných umení
2012: cena Béla Balázs Prize (Maďarské štátne vyznamenanie pre výnimočných filmových tvorcov)

FILMOGRAFIA (výber z filmov)
1999 The Foolish Pomegranate Tree (85 min.)
2002 After Rain (5 min.)
2003 Monasteries' men (dokument 90 min.)
2003 Forestbelt (14 min., USA )
2006 Stammbuch (68 min., TV)
2006 Kythera (hraný film, 85 min.)
2009 Georgia Good Like (document 55min.)
2017 Symphony For A Revolution (60 min.)

DIELA
Malfunction (rozhlasová hra)
Radio Free Moscow (rozhlasová hra)

Soila Valkama (Fínsko)

Soila Valkama (Fínsko)

Medzinárodná porota v 2. kategórii - rozhlasová hra pre mládež

Soila Valkama je režisérka, dramaturgička a herečka. V roku 1989 sa presťahovala do Paríža, kde študovala herectvo na Ecole Jacques Lecoq a navštevovala kurz dramatického umenia na Ecole d'art dramatique Florent (1989-92). V roku 1993 sa vrátila do Fínska a pracovala ako herečka. V roku 1994 sa znovu vrátila k štúdiu; študovala réžiu na Divadelnej akadémii Fínska, v rokoch 1994-1995 ako držiteľka štipendia „Cena Henrika Steffensa" s podporou Nadácie Alfreda Toepfera a v rokoch 1996-1997 na základe ďalšieho štipendia na Vysokej škole divadelného umenia v Berlíne (Ernst Busch Hochschule für Schauspielkunst), kde tiež vyučovala herectvo. V roku 1998 ukončila štúdium réžie na Fínskej divadelnej akadémii s titulom majster slobodných umení. Soila Valkama pôsobila vo Fínskom národnom divadle, v Mestskom divadle v Turku, v niekoľkých menších divadlách, a tiež v televízii a rozhlase. Režírovala a upravovala hry pre Mestské divadlo v Lahti, pre rôzne malé divadelné skupiny a pre televíziu a rozhlas. V roku 1998 vyučovala rozhlasovú réžiu, herectvo a dramaturgiu na Univerzite Birzeit na Západnom brehu a od roku 1999 pôsobila ako režisérka, dramaturgička a producentka a tiež ako tvorca programov v Rozhlasovom divadle Fínskej vysielacej spoločnosti. Je producentkou víťazného príspevku YLE v kategórii drama na Prix Europa 2010, producentsky sa podieľala na víťaznom príspevku Bulharského národného rozhlasu v kategórii dokument na Prix Marulic 2013. Je spoluproducentkou víťazného príspevku YLE (Ars acustica) na festivale Prix Marulic 2014.

Štefan Timko (Slovensko)

Štefan Timko (Slovensko)

Medzinárodná porota v 2. kategórii - rozhlasová hra pre mládež

vyštudoval scenáristiku a dramaturgiu na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave (2000). Doktorandské štúdium interne absolvoval v Ústave literárnej a umeleckej komunikácie Filozofickej fakulty UKF v Nitre (2011). Pracoval ako dramaturg v Slovenskom rozhlase Košiciach (2001 – 2006), prednášal rozhlasovú tvorbu na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici (2007 – 2010) a v súčasnosti pôsobí ako odborný asistent v Ústave stredoeurópskych jazykov a kultúr Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre, kde sa venuje predovšetkým stredoeurópskej kinematografii, teatrológii a populárnej kultúre. Okrem tvorby odborných textov sa aj v súčasnosti podieľa na príprave rozhlasových dramatických, detských i zábavných programov. Za svoju autorskú a dramaturgickú rozhlasovú činnosť získal viacero ocenení (Verš, Dráma, Rozhlasová žatva, Zázračný oriešok, prémie Literárneho fondu a iné).

Timotea Vráblová (Slovensko)

Timotea Vráblová (Slovensko)

Porotkyňa ceny Sk IBBY

pracuje v Ústave slovenskej literatúry SAV. Ako literárna historička skúma staršie obdobia slovenskej literatúry (16. - 18. storočia). Veľký priestor venuje aj výskumu literatúry pre deti a mládež. Na VŠMU na Katedre bábkarskej tvorby prednáša detskú literatúru a Psychológiu detského diváka. Je koordinátorkou Centra literatúry pre deti, čítania a Slovenskej sekcie IBBY v BIBIANE, medzinárodnom dome umenia pre deti, a zakladateľkou IBBY INŠTITÚTU BRATISLAVA a prezidentkou Slovenskej sekcie Medzinárodnej únie pre detskú knihu (IBBY). Od roku 2009 autorsky spolupracuje so Slovenským rozhlasom.